Denní program

7,00 – 8,30 h. Příchod dětí

8,30 – 9,00 h. Ranní kruh

9,00 – 9,30 h. Svačina

 

9,30 – 10,30 h. Dopolední program dle daného dne

Pondělí – Výtvarná činnost, Anglický jazyk

Úterý   – Pečení, práce s kerahmotou, modelínou, voskem aj.

Středa  – Zpívánky a tanečky za doprovodu, a to nejen klavíru

Čtvrtek – Výlety, kulturní program, objevy v okolí

Pátek   – Matematika, Montessori, pokusy

 

10,30 – 12,00 h. Pobyt venku

12,00 – 13,00 h. Příprava na oběd, oběd

13,00 – 14,30 h. Pohádka, spánek, klidové aktivity

14,30 – 15,00 h. Svačina

15,00 – 17,00 h. Vyzvedávání dětí, hry, pobyt na zahradě