Měsíční vzdělávací plán

 
Každý měsíc máme nový Vzdělávací plán, který každý den navazuje na předchozí téma. Doporučujeme denní docházení do Mateřinky Jeřabinky :-)
Vyvrcholením měsíce je Slavnost či Dílnička pro rodiče s dětmi na konci měsíce!