Náš tým

Zkušení pedagogové

Naši pedagogové jsou oslovováni jménem a jsou laskavými průvodci  k mnoha novým objevům, principům slušného chování, lásce k hudbě, pohybu, umění a nejen to!

Michaela Vrabcová

Mám vystudovanou Střední školu se zaměřením na cestovní ruch. Absolvovala jsem kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, kurz Výchova nevýchovou, a kurz Respektovat a být respektován. Nadále se snažím rozvíjet se v oblasti předškolní pedagogiky a psychologie. Ve školství jsem začátečník s praxí ve státních jeslích, Montessori školce a firemní dětské skupině.

 

Jako malá jsem se starala o mladší sestry, v dospělosti hlídala děti nejen příbuzným, ale na myšlenku pracovat s dětmi, mě přivedla až  moje dcera! Díky ní jsem se začala zajímat o to, jak různé aspekty působí na dětskou psychiku (školka, lékaři, výchova, rodina aj.). Součástí sebevzdělávání je čtení knih (Koncept kontinua,Vychováváme děti a rosteme s nimi, Co řeknete, až pozdravíte, …), hledání informací v médiích a různé kurzy.

 

Pociťovala jsem potřebu děti chránit, pomoci jim  v různých stresových situacích, a proto jsem se vydala na “dráhu” učitelky MŠ, kde mohu být dětem oporou v těžkých chvílích a snažit se minimalizovat nové stresové situace (odloučení od matky, nové prostředí, dětská rivalita aj.)

 

Svoji práci beru jako poslání, jak dětem ulehčit a zpříjemnit pobyt ve školce. Nenazvala bych to prací, ale koníčkem!

 

Kateřina Štěpánová

Absolvovala jsem Střední pedagogickou školu obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Dále kurz Jógové hry pro děti předškolního a mladšího školního věku, Matematika všemi smysly aneb Hejného metoda, Zahrada pro šťastné děti, Lektor environmentální výchovy, Zdravotník zotavovacích akcí pod záštitou Červeného kříže. 

Od dětství jsem vozila sousedům děti v kočárcích, pracovala jako vedoucí Jiskřiček, jako praktikanta a zdravotnice na letních táborech,jako zdravotnice na školách v přírodě, jako pedagog ve státní, soukromé i lesní mateřské školce. Vždy jsem toužila pracovat s dětmi tak, aby bylo co nejvíce přihlíženo k jejich osobnosti, podporovat je v tom, co je baví a naplňuje. 

Práce s dětmi pro mě není  prací, ale velikou radostí ! Jsem šťastná, pokud i "mé" děti jsou plné úsměvů !