Často kladené otázky

Pokud děti svačí v přírodě, jak je zajištěno mytí rukou?


Očista rukou je zajištěna antibakteriálními ubrousky.
Jak moc se liší hračky od hraček v běžné školce?


Hračky jsou právě jedním z velkých rozdílů proti normální školce a také jeden z důvodů, proč jsou „naše“ děti obvykle tvořivější. Hraček je málo a jde zejména o hračky z přírodních materiálů, jako jsou dřevěné kostky, dřevěné kolejnice s vláčky, Montessori pomůcky. Většinu programu tvoří hra venku. Děti se v přírodě vždycky dokáží zabavit. Příroda oproti klasické místnosti nabízí nespočet zajímavých a v průběhu času neustále měnících se podnětů, není potřeba děti zabavit umělými napodobeninami, což hračky velmi často jsou.
Jak je zajištěna bezpečnost dětí při pohybu v lese?


Pedagogové děti vodí jenom cestami a terénem, které dobře znají, předem si několikrát prošli a které vyhodnotili „risk assessmentem“ – upozorní tak děti předem například na spadlý strom, kam děti nesmějí lézt, nebo na prudký kopec, kde je třeba pohybovat se opatrně. Jsou také stanovena pravidla, která se dle zkušeností z jiných školek děti naučí rychle respektovat. Děti se například nesmějí vzdalovat mimo dohled od pedagoga, nesmějí trhat žádné bobule apod.
Kolik pedagogů dohlíží na jaký počet dětí?


Na max. 15 dětí dohlížejí dva pedagogové. V případě vzdálenějších výletů vždy 3 pedagogové popř. se zapojují maminky.
Jsou děti venku opravdu za každého počasí?


Pohyb venku v každém počasí učí děti poznávat přírodu a také své vlastní možnosti. Základem je dobré vybavení, nepromokavé a teplé oblečení a boty. Pokud je ale počasí skutečně extrémní, koná se program uvnitř Mateřinky Jeřabinky.
Když se děti pohybují hodně venku i na podzim a v zimě nehrozí jim častější nachlazení?


Ze zkušeností vyplývá, že právě naopak. Děti se díky pobytu venku stávají čím dál otužilejšími, budují si lepší imunitu i fyzickou zdatnost, která mimo jiné funguje jako prevence před dětskou obezitou. Díky tomu, že se děti velkou část dne pohybují venku, nikoliv v uzavřeném prostoru, klesá pravděpodobnost, že se vzájemně nakazí, pokud už některé dítě do školky s nějakou tou rýmou přišlo.
Jak je zajištěn pitný režim pro děti? Musejí si nosit pití z domova?


Menší děti si mohou nosit pití ve svých lahvičkách z domova. V Mateřince Jeřabince vaříme ovocné a bylinkové čaje ( i z vlastní zahrádky). Dále naléváme vodu či domácí štávu v průběhu celého dne.
Jak Mateřinka Jeřabinka připraví dítě na Základní školu? Dostane se mu vzdělání srovnatelné s běžnou školkou?


Častý pobyt v přírodě děti nediskvalifikuje, ani nezanedbává v přípravě na přechod na základní školu, ale právě naopak. Vidí vše na vlastní oči, mohou si to osahat, přičichnout. Čím více smyslů použijí, tím si situaci více prožijí a o to více si ji pamatují. Později si ji vybaví rychleji a přesněji než když to v běžné školce vystřihují z papíru a hrají si hru „ Na jako…“ ( např. vystřihnou si studánku a kreslí si co do ni nepatří )
Nejsou děti, které se pohybují zejména v lese odtrženy od reality života?


Nezaměřujeme se jen a pouze na pobyt v lese, naopak chceme děti co nejvíce seznamovat s prostředím, v němž žijí. Ačkoliv pobyt v přírodě je naší prioritou, v programu Mateřinky Jeřabinky jsou zastoupené i návštěvy výstav, divadel, knihoven, farem, ale například i úřadů, u nichž se snažíme dětem srozumitelně vysvětlovat, jak fungují. V rámci přípravy na budoucí vzdělávání plánujeme také návštěvy základní školy a školní družiny. Děti se potom ve známém prostředí snáze adaptují na školní režim a výuku. Pro podporu rozvoje sociálního cítění chystáme také pravidelné návštěvy a např. společnou výtvarnou tvorbu se seniory. Podporujeme poznávání a rozvoj tradičních zvyků a lidových řemesel.
Vracíte Školkovné za nevychozenou docházku?


V případě, že je nepřítomnost řádně omluvena, je možné si v následujícím půl roce vybrat Náhradní docházku za již uhrazené dny. Při celodenní docházce je částka vždy vyúčtována na konci daného měsíce a odečtena v měsíci následujícím.
Jsou pleny překážkou?


Ne, pleny nejsou překážkou. Děti jsou pravidelně přebalovány a po vzoru starších kamarádů, tedy nápodobou, se snaží si sami sedat na nočník. Jejich individuální požadavky podporujeme. Pleny si zajišťují rodiče sami.
Jak probíhá adaptace dítěte do Mateřinky Jeřabinky?


Přechod dítěte z domácího prostředí do mateřské školky je velká změna, některé děti se s ní vyrovnávají snadno a s jistotou, jiné potřebují delší čas na přivyknutí nové situaci. Ve chvíli, kdy rodič přivádí dítě do školky k samostatnému pobytu a ono je nejisté nebo dokonce pláče, je dobré okamžik rozloučení neprodlužovat ani neodkládat (najít si váš vlastní rituál rozloučení se). V klidu odejít a v přesně domluvenou dobu pro dítě přijít. Ze zkušenosti víme, že většina dětí se zklidní ve chvíli, kdy se za rodičem zavřou dveře.

Doporučujeme začít s kratší dobou pobytu dítěte v Mateřince Jeřabince. Začít postupně do svačinky, tj. do 10,00 h. a prodlužovat čas do oběda. Pedagogové vám vždy sdělí, jak pobyt probíhal a společně zvolíte další postup.

provozovatel
Kontakty

LiTo systems s.r.o.

Za Váhou 347/2, 277 11 Libiš

IČO: 28407296

DIČ: CZ28407296

Bankovní spojení:

č.ú. 2101326279/2010

Mateřinka Jeřabinka

Spádná 882/9, Praha 8, 181 00 

Kateřina Štěpánová - ředitelka 

+ 420 774 646 400

materinka.jerabinka@gmail.com

JSME NA FACEBOOKU

pro bližší informace volejte + 420 774 646 400

© 2019 Mateřinka Jeřabinka                                                Vytvořeno: Rumbellion